Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zakup i dostawa wyposażenia Sali Doświadczania Świata” w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/169937

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl