Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Logotyp Uni Europejskie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: 05 - Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie: 05.02 - Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Numer projektu: POWR.05.02.00-00.0001/20
Nazwa projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia (w tym zasady przyznawania grantów realizatorom tego programu).

Otrzymany przez PCM Sp. z o.o. grant w wysokości 170 446,16 zł składa się z części finansowej przeznaczonej na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających, pracujących w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz z części finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu ZOL.

Grantobiorca: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Całkowita wartość grantu: 170 446,16 zł

Beneficjent:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
tel. 42 22 53 540, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl