Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Logo UE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 09 - Włączenie społeczne
Działanie: 09.02 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Numer projektu: RPLD.09.02.02-10-B008/18
Nazwa projektu: „Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej dla mieszkańców powiatu pabianickiego oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników i ich opiekunów”

 

Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój usług medyczno – opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (tylko usługi zdrowotne) w formie długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Adresaci projektu: wsparciem zostanie objętych 30 osób, w tym 60% kobiet (18 osób) i 40% mężczyzn (12 osób) oraz 15% rodzin osób niesamodzielnych; działania skierowane będą do osób, które otrzymały 60 punktów lub mniej w skali Barthel

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Długoterminowa, domowa opieka medyczna nad osobą niesamodzielną.
2. Wsparcie psychologiczne dla opiekunów.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie, powiat pabianicki, gmina Pabianice, gmina wiejska Pabianice

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2018 do: 30.06.2020

Całkowita wartość projektu: 1 786 680,00 zł

Dofinansowanie UE: 1 607 256,00 zł

 

Beneficjent:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
tel. 42 22 53 540, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl