Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Beneficjent: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Tytuł: „SOR i pracownie diagnostyczne na miarę XXI – Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”
Okres realizacji: od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2025 r.
Numer umowy: DOI/FM/SMPL/97/MDSOR/2023/2063/296


Całkowita wartość projektu – 8 447 000,00 zł
Kwota dofinansowania – 8 447 000,00 zł

Główny cel projektu to podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług zdrowotnych dla pacjentów na terenie powiatu pabianickiego poprzez zwiększenie efektywności działań, m.in. szybkie i skuteczne udzielanie pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia z uwzględnieniem zasady "złotej godziny".

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl