Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 09 - Włączenie społeczne
Działanie: 09.02 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Numer projektu: RPLD.09.02.01-10-E018/18
Nazwa projektu: „Rozwój usług medyczno - opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach”

Cel projektu:
Celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w strukturach PCM Sp. z o. o. w Pabianicach.

Adresaci projektu: wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie które nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
1. Realizacja świadczeń dla pacjentów DDOM.
2. Doposażenie utworzonego DDOM.
3. Działania edukacyjne.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie, powiat pabianicki

Okres realizacji projektu: od: 01.04.2019 do: 31.07.2021

Całkowita wartość projektu: 1 576 428,00 zł

Dofinansowanie UE: 1 418 784,30 zł

 

Beneficjent:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
www.pcm-szpital.pl

Kontakt:
Dział Projektów, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice
tel. 42 22 53 540, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pcm-szpital.pl

 

W związku z okresem trwałości projektu Rozwój usług medyczno – opiekuńczych w powiecie pabianickim poprzez utworzenie DDOM przy Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Pabianicach, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. oferuje świadczenia w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej. Świadczenia te są kierowane do osób, które potrzebują opieki medycznej, szczególnie w zakresie rehabilitacji (decydujące kryterium – Skala Barthel od 40 do 65 pkt). Świadczenia mają formę dziennego pobytu, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku.

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl