Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

w następujących zakresach:

  • usługi lekarskie
  • usługi pielęgniarskie i położnicze
  • usługi świadczone przez ratownika medycznego,
  • usługi świadczone przez opiekuna medycznego, sanitariusza, gipsiarza
  • usługi świadczone przez diagnostów laboratoryjnych
  • usługi świadczone przez techników laboratoryjnych oraz techników analityki medycznej, techników elektroradiologii, techników fizjoterapeutów

Numer ogłoszenia: 22/2024
Złożenie ofert: ZMIANA do dnia 24.05.2024 r. do godz. 9:30
Otwarcie ofert: ZMIANA 24.05.2024 r. o godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Kancelaria Zarządu

Miejsce otwarcia ofert:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Dział Świadczeń Medycznych i Szkoleń (pokój nr 0019D)

 

Do pobrania:

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl