Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na:

stanowisko Kierownika Przychodni Stomatologicznej oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich świadczonych na rzecz pacjentów Poradni Stomatologicznej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 28/2024
Złożenie ofert: do dnia 10.06.2024 r. do godz. 9:30
Otwarcie ofert: 10.06.2024 r. o godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Kancelaria Zarządu

Miejsce otwarcia ofert:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Dział Świadczeń Medycznych i Szkoleń (pokój nr 0019D)

 

Do pobrania:

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl