Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na:

stanowisko Kierownika Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich na rzecz pacjentów Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 19/2024
Złożenie ofert: do dnia 17.04.2024 r. do godz. 9:30
Otwarcie ofert: 17.04.2024 r. o godz. 10:30

Miejsce złożenia ofert:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Kancelaria Zarządu

Miejsce otwarcia ofert:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Dział Świadczeń Medycznych i Szkoleń (pokój nr 0019D)

 

Do pobrania:

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl