Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na:

stanowisko Kierownika Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii  Małoinwazyjnej i Endoskopowej oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu  usług lekarskich na rzecz pacjentów Pabianickiego Centrum Gastroenterologii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Endoskopowej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Numer ogłoszenia: 44/2023
Złożenie ofert: do dnia 13.10.2023 r. do godz. 9:30
Otwarcie ofert: 13.10.2023 r. o godz. 11:00

Miejsce złożenia ofert:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Kancelaria Zarządu.

Miejsce otwarcia ofert:
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice - Dział Świadczeń Medycznych i Szkoleń (pokój nr 0019D)

 

Do pobrania:

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl